English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Kapacitetsbokning

Kapacitetsbokning

Ett första steg i att förverkliga en större lösning för gasinfrastruktur i Göteborgs hamn är att Swedegas erbjuder fartyg – samtidigt som de lastas och lossas vid kaj – möjlighet att bunkra LNG. Bunkringen sker i Energihamnen, vid kaj 519.

Anläggningen är en del i ett kommande och mer omfattande projekt att bygga en mottagningsterminal för LNG i Göteborgs hamn. Terminalen som också kan komma att anslutas till stamnätet för gas, ska kunna förse såväl sjöfarten som industrin och transportsektorn med LNG. Inom samtliga sektorer handlar det om att ställa om från oljebaserade produkter till gas för att minska klimatpåverkan.

Kontakt

För mer information om kapacitetsbokning vid kaj eller LNG-terminal vänligen kontakta

Tomas Lundkvist
Chef marknad & affärsutveckling tomas.lundkvist@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 81

Eric van Gysel
Team leader affärsutveckling eric.vangysel@swedegas.se tel +46 31-43 93 25

John Almén
Affärsutvecklare, LNG john.almen@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 59