English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Service

Sedan hösten 2018 erbjuder Swedegas bunkring av LNG vid kaj 519. Ytterligare tjänster som planeras att erbjudas i Göteborgs Hamn är:

• Bunkring av LNG vid fler kajer
• Lossning av LNG från fartyg
• Lagring av LNG
• Omlastning till slutanvändaren i hamn eller till bunkerfartyg
• Utlastning av LNG till tankbil, järnväg och fartyg
• Förgasning och distribution till gasnätet

Kontakt

Tomas Lundkvist
Chef marknad & affärsutveckling tomas.lundkvist@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 81

Eric van Gysel
Team leader affärsutveckling eric.vangysel@swedegas.se tel +46 31-43 93 25

John Almén
Affärsutvecklare, LNG john.almen@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 59