English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

För mer information kontakta

 

Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, 070-622 76 06

 

För information om kapacitetsbokning, kontakta

Tomas Lundkvist, chef marknad och affärsutveckling, 031- 43 93 81

Eric van Gysel, team leader affärsutveckling, tel 031-43 93 25

John Almén, affärsutvecklare LNG, 031- 43 93 59