English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

LNG/LBG till havs och på land

Flytande naturgas och biogas kan ersätta olja och kol i transportsektorn och industrin där det inte är möjligt att ansluta till gasnätet.

LNG fungerar särskilt bra i sjöfarten som behöver stora volymer drivmedel. Sedan 2015 ställs tuffare krav på sjöfarten genom EU:s svaveldirektiv. Det innebär att inom SECA-området (SOx Emission Control Areas), som utgörs av Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, får svavelhalten i alla marina bränslen inte överstiga 0,1 procent. Med LNG som bränsle är svavelhalten praktiskt taget noll.

Flytande gas är också ett alternativ för tunga transporter på land som vill ställa om till miljövänligare bränsle.

LNG efterfrågas även av industriföretag som vill växla över till gas, där den kan användas som processbränsle och råvara. Gaen är enkel att hantera, säker, konkurrenskraftig och mer miljövänlig än olja och kol. För många företag är omställningen till gas en möjlighet att snabbare nå sina miljömål.