English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

LNG Pipe at Jetty
LNG Göteborg

Flexibel infrastruktur

Sjöfartens behöver bränsle som klarar de allt striktare kraven på minskade utsläpp. LNG, flytande naturgas, är idag det renaste tillgängliga marina bränslet. Därför investerar Swedegas i ny, flexibel infrastruktur i Göteborgs hamn – som fungerar för både LNG och förnybar gas (LBG, flytande biogas). Primärt ska den förse sjöfarten med bränsle.

I ett första steg erbjuds bunkring vid kaj. Den här typen av lösning har efterfrågats av sjöfarten och konceptet har utformats i nära dialog med rederier och andra aktörer på marknaden.

I den här filmen ser du hur bunkringen går till.

 

I takt med att marknadens efterfrågan ökar, kan anläggningen byggas ut. Denna större anläggning ska också kunna anslutas till det västsvenska stamnätet för gas. Och i likhet med stamnätet, där både natur- och biogas transporteras, är den nya anläggningen alltså flexibel och avsedd att också kunna användas för lagring och transport av förnybar gas.

Här berättar vi om hur vi vill utveckla infrastrukturen för flytande gas i Göteborgs Hamn.

SAMARBETE I HAMNEN

Bakom initiativet till LNG-anläggningen i Göteborg står infrastrukturbolaget Swedegas, som äger det svenska stamnätet för gas, i samarbete med Göteborgs Hamn.

Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar på att utveckla infrastruktur för både biogas och flytande gas (LNG/LBG).

Swedegas ägs av European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II) som förvaltas av First State Investment.

Swedegas har sitt huvudkontor i Göteborg.

Göteborgs Hamn
Göteborg Hamn är Skandinaviens största hamn. Nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. Göteborgs Hamn kan erbjuda ett mycket brett linjeutbud med 130 direktlinjer till destinationer runt om i världen.

I hamnen finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter. Energihamnen i Göteborg är Skandinaviens största allmänna energihamn. Här verkar flera olika raffinaderier och lagringsbolag. Det fördelaktiga geografiska läget och hamnens satsning på säkerhet och hållbarhet innebär att Göteborg är en av de största bunkerhamnarna i världen.