English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Studie av alla steg i LNG-kedjan

Swedegas har beviljats stöd av EU CEF (Connecting Europe Facility) för att genomföra en studie, Go4Synergy. Syftet med studien är att skapa ett pilotprojekt av sjöförbindelsen mellan en småskalig LNG-to-container-omlastningsanläggning i Zeebrugge i Belgien och en bunkringsanläggning för fartyg i Göteborg.

Studien syftar till att få ner kostnaden per enhet för LNG genom att studera alla steg i LNG-kedjan, från distribution från storskaliga terminaler till slutliga användare inom transport och energi. Den omfattar även att ta fram affärsfall/business case, finansiell plan och kostnadsnyttoanalys.

Studien kommer att bidra till att Göteborgs Hamn blir en viktig regional knutpunkt, genom att kunna mata in LNG i nätet och erbjuda alternativa bränslen för fartyg och tunga fordon. Detta passar målen för CEF-förordningen när det gäller koldioxidutsläpp, övergång till energieffektiva transportsystem och bränsleförsörjning.