English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Fast infrastruktur i Energihamnen

Bunkringsanläggningen för LNG/LBG ligger i Skarvikshamnen, som är en del av Energihamnen. Anläggningen är den första fasta infrastrukturen för flytande gas i Göteborg. Den består av lossningsstation, kryogen rörledning och bunkringsutrustning. Bränslet kommer till anläggningen via trailers eller containers som lossas vid lossningsstationen och distribueras via en 450 meter lång rörledning till kaj 519 i Energihamnen. Tankfartyg som lastar och lossar vid kaj kan samtidigt bunkra LNG. På så sätt utnyttjas tiden i hamnen mer effektivt.